Yazarı yhackup

Delphi ile DataSet To XML

Var XML : IXMLDOCUMENT; PolisoftXMLExport,TabloName,Field:IXMLNODE; i,a:integer; begin if Data.IsEmpty then begin ShowMessage(‘DataSet is not null’); Exit; end; XML := NewXMLDocument;…

Yazarı yhackup

Android (Java) AsyncTask Kullanımı

Merhabalar, AsyncTask işlemi bence önem arz eden bir konu, peki nedir nerelerde kullanırız bunu, Uygulamalarımızda yapacağımız işlemler saniyeler sürer, Örneğin…

Yazarı yhackup

MySQL Join Kullanımları

İnner Join İnner Join birden fazla tablolardaki verileri eşleştirerek tek sorguda ver çekmek için kullanılır, Database’de bir veriyi her tabloda tekrarlamak yerine…