14 Temmuz 2024 Yazarı yhackup 0

Swift’e Başlıyoruz…

Android tarafında belirli bir seviyeye geldim sayılır, Artık IOS ekosistemi ile de tanışmak gerekiyordu, Swift ile de belirli bir yere gelebilmek için çalışmalara başladık hayırlısı ile..

Her ikisinde de native olarak uygulama geliştirebilmek gibi bir hedef var umarım tutturabiliriz..

Saygılarımla…

Types

Int = 1, 25, 589
Float = 1.6, 6.89, 4.6789, 3.14159
Double = 3.1415925359
Bool = true, false
String = "Angela", "Philipp"

 

Veriables

let iAmAConstant : Int = 42
var iAmAVariable : Int = 23
later... iAmAVariable = 46
var inferredVariable = "I'm a string"
var optionalString:String? = nil

 

Strings

var combi = "\(string1) + \(string2)"
let numberString = "2"
var integer = numberString.toInt

Classes

class myClass:someSuperClass {
  var myProperty:Int?
   override init() {
   myProperty = 12
  } //methods 
}

 

Methods

func myMethod() -> Bool { 
   return true 
}

func methodWithParam (a:Int, b:int) {
  a + b
}

 

Array + Dict

let one = "Uno"
let two = "Dos"
var array : [String] = ["one", "two"]
array.append("Tres")
print("two = \(array[1]")

var dict : Dictionary [String: Int] = ["One": 1, "Two": 2]

dict["Two"] = "Dos"
dict["One"] = nil //=delete

for (string, number) in dict{

}

 

If – For loops

if someCondition == true { 
	//do x
} 
else { 
	//do y 
}

for var i = 0 ; i < 4 ; i++ { 
	//do smthin
}

for i in 0...4 { 
	//do something else 
}

for i in 0..<4 {
	//do another thing 
}

 

Switch

switch someVariable {
	case 1: "Hello"
	case 2: "Good Bye"
	default: "Nothing" 
}