19 Mayıs 2024 Yazarı yhackup 0

Delphi Soap Uygulamasında Client Ip’ini Yakalamak

function Getip: string;
var
 mWebModule : TWebModule;
 Dispatcher : IWebDispatcherAccess;
begin
 Result := 'Tespit Edilemedi';
 mWebModule := GetSOAPWebModule;
 if mWebModule <> nil then
 begin
   if Supports(mWebModule, IWebDispatcherAccess, Dispatcher) then
     Exit(Trim(Dispatcher.Request.RemoteAddr)); 
 end;
end;