22 Nisan 2024 Yazarı yhackup 3

Arduino HC-05 Bluetooth Modülü Yapılandırma

 

Arduino ile Bluetooh kullanarak diğer cihazlara bağlantı kurabilmek için öncelikle Bluetooth modülünü yapılandırmamız gerekiyor.

 

Bu bluetooth modülünü yapılandırmak için bir USB-TTL Seri Dönüştürücü Kartı ‘na ihtiyacımız var.

Ancak elimizde bu dönüştürücü  yok ise  elimizde olan bir arduino ile Bt modülümüzü yapılandırabiliriz.

Arduino HC-05 Yapılandırmak için Arduino’ya öncelikle aşağıdaki kodu yüklememiz gerekiyor. Bu kod Arduino üzerinden HC-05 ile iletişime geçerek gerekli yapılandırma ayalarını kaydedebilmemize olanak sağlıyor.

#include <SoftwareSerial.h>
 
#define RxD 7  //Tx of HC-05
#define TxD 8  // Rx of HC-05
 
SoftwareSerial blueToothSerial(RxD,TxD); 
 
 
void setup()
{
  Serial.begin(38400);
  blueToothSerial.begin(38400); 
  pinMode(RxD, INPUT);
  pinMode(TxD, OUTPUT);
 } 
 
void loop() { 
 if (blueToothSerial.available()) { 
  int inByte = blueToothSerial.read();
  Serial.write((char)inByte); 
  }
 if (Serial.available()) { 
  int inByte = Serial.read();
  blueToothSerial.print((char)inByte);
 }
}

 

Yukarıdaki kodu Arduino’nuza yükledikten sonra seri monitorden aşağıdaki kodlar ile Bluetooh aparatınız ile iletişime geçerek ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.

Komut Listesi,

COMMAND         FUNCTION 
 
1 AT 			Test UART Connection 
2 AT+RESET 		Reset Device 
3 AT+VERSION 		Querry firmware version 
4 AT+ORGL 		Restore settings to Factory Defaults 
5 AT+ADDR 		Query Device Bluetooth Address 
6 AT+NAME 		Query/Set Device Name 
7 AT+RNAME 		Query Remote Bluetooth Device’s Name 
8 AT+ROLE 		Query/Set Device Role 
9 AT+CLASS 		Query/Set Class of Device CoD
10 AT+IAC 		Query/Set Inquire Access Code 
11 AT+INQM 		Query/Set Inquire Access Mode 
12 AT+PSWD 		Query/Set Pairing Passkey 
13 AT+UART 		Query/Set UART parameter 
14 AT+CMODE 		Query/Set Connection Mode 
15 AT+BIND 		Query/Set Binding Bluetooth Address 
16 AT+POLAR 		Query/Set LED Output Polarity 
17 AT+PIO 		Set/Reset a User I/O pin 
18 AT+MPIO 		Set/Reset multiple User I/O pin
19 AT+MPIO? 		Query User I/O pin 
20 AT+IPSCAN 		Query/Set Scanning Parameters 
21 AT+SNIFF 		Query/Set SNIFF Energy Savings Parameters 
22 AT+SENM 		Query/Set Security & Encryption Modes 
23 AT+RMSAD 		Delete Authenticated Device from List 
24 AT+FSAD 		Find Device from Authenticated Device List 
25 AT+ADCN 		Query Total Number of Device from Authenticated Device List
26 AT+MRAD 		Query Most Recently Used Authenticated Device
27 AT+STATE 		Query Current Status of the Device 
28 AT+INIT 		Initialize SPP Profile 
29 AT+INQ 		Query Nearby Discoverable Devices 
30 AT+INQC 		Cancel Search for Discoverable Devices 
31 AT+PAIR 		Device Pairing 
32 AT+LINK 		Connect to a Remote Device 
33 AT+DISC 		Disconnect from a Remote Device 
34 AT+ENSNIFF 		Enter Energy Saving mode 
35 AT+EXSNIFF 		Exit Energy Saving mode