25 Mayıs 2024 Yazarı yhackup 3

AlertDialog Kullanımı

Yazılım öğrenirken uygulamalarda ilk bunu öğrenmek istedim elle tutulur gözle görünür bir şey görmek için belkide 🙂

Delphide ShowMessage(‘Merhaba’); C# ‘ta MessageBox.Show(“Merhaba”);  Ama gel gelelim Androidde 40 takla 🙂

Elimden geldiğince açıklamaları yazmaya çalıştım umarım anlaşılır olmuştur.
Sorularınızı Yorumlardan iletebilirsiniz.

 

  AlertDialog.Builder Mesaj = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);

         Mesaj.setCancelable(false);
        // Eğer False değeri verilirse kullanıcı mesajdan
        // başka bir yere tıklayarak mesajın kapanmasını sağlayamaz,
        // ya verdiğiniz butonlara tıklayarak kapatabilir ya da siz kapatırsınız.


        Mesaj.setTitle("Merhaba Title"); //Mesajımızın Başlığı
        Mesaj.setMessage("Merhaba Message"); //Mesajımızın İçeriği
        Mesaj.setIcon(R.drawable.ic_add_alert_black_48dp); //Mesajımızın İconu

        //---- Tamam Butonu başlangıç--- ///
        Mesaj.setPositiveButton("Tamam",
            new DialogInterface.OnClickListener() {
              @Override
              public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {
                Toast.makeText(MainActivity.this, "Tamam'a tıklandı", Toast.LENGTH_SHORT).show();
              }
            });
        //---- Tamam Butonu bitiş--- ///

        //---- Vazgeç Butonu başlangıç--- ///
        Mesaj.setNegativeButton("Vazgeç",
            new DialogInterface.OnClickListener() {
              @Override
              public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {
                Toast.makeText(MainActivity.this, "Vazgeç'e tıklandı", Toast.LENGTH_SHORT).show();
              }
            });
        //---- Vazgeç Butonu bitiş--- ///

        //---- İptal Butonu başlangıç--- ///
        Mesaj.setNeutralButton("İptal",
            new DialogInterface.OnClickListener() {
              @Override
              public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {
                Toast.makeText(MainActivity.this, "İptal'e tıklandı", Toast.LENGTH_SHORT).show();
              }
            });
        //---- İptal Butonu bitiş--- ///

        Mesaj.setOnCancelListener(new DialogInterface.OnCancelListener() {
          @Override
          public void onCancel(DialogInterface dialogInterface) {
            Toast.makeText(MainActivity.this, "Mesaj çıktığında geri tuşuna basılırsa veya başka bir yere tıklayarak bu " +
                "mesaj kapatılırsa burası çalışacaktır", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
        });

        Mesaj.setOnKeyListener(new DialogInterface.OnKeyListener() {
          @Override
          public boolean onKey(DialogInterface dialogInterface, int i, KeyEvent keyEvent) {
            Toast.makeText(MainActivity.this, "Farklı amaçlarla kullanılabilir Bununla basitçe Mesaj bastığımızda kullanıcının bastığı tuşları yakalayabiliriz." +
                "Örneğin Ses açma tuşuna bastığında i = 24, kısmaya basınca i = 25, geri tuşunda i = 4, dönecektir." +
                "Basılan tuş kodu : " + String.valueOf(i), Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return false;
          }
        });

        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN_MR1) {
          Mesaj.setOnDismissListener(new DialogInterface.OnDismissListener() {
            @Override
            public void onDismiss(DialogInterface dialogInterface) {
              Toast.makeText(MainActivity.this, "Mesaj herhangi bir şekilde kapatılırsa burası çalışacaktır Jb be üst versiyonlarda " +
                  "çalıştığı için başta sürüm kontrolu yapılmalı", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
          });
        }
  AlertDialog alertDialog = Mesaj.create();
  alertDialog.show();

Ekran Görüntüsü