Java ile Androide Başlangıç

Android işletim sisteminde mobil uygulama geliştirme her ne kadar Firemonkey ve Xamarin gibi platformlarda C# Delphi ile yazılabiliyor olsa da genelikle Eclipse – Android Studio üzerinde Java dili ile yazılmaktadır.

Nesneye dayalı programlama dili olan (Object – Oriented Programming) java’nın temel yapıtaşları olan, değişkenler koşullu yapılar , döngüler, diziler, metotlar gibi konuları basitce yazmaya çalışacağım.

 

1 – Değişkenler,

Java dilinde tek değişkenler,

Birden fazla tanımlayacak isek virgülle ayırarak ardışık olarak yazılır.

Değişken isimlerinde dikkat edilmesi gerekenler,

  • Değişken isminin ilk karakteri sadece harf olabilir bir sayı ile başlayamaz.
  • Değişken sadece harf ve rakamlardan oluşabilir, noktalama işaretleri kullanılamaz. İstisnası (_) alt tre’dir. alt tre bir harf olarak sayılır değişken adında kullanılabilir. (Örn: Boolean Face_Login;)
  • Java dili büyük küçük harfe duyarlı bir dildir. String name;  ile String Name; farklı değişkenlerdir.
  • Değişkenler tanımladıkları sırada bir değer atanabilir.

Örnekler

Kısaca temel değişkenler,

byte, rakamsal değerleri hafızada tutmamıza yarar (8 bit). Değişkeninin alabileceği minimum değer -128 iken, maximum 127 dir.

short, rakamsal değerleri hafızada  tutmamıza yarar (16 bit). Değişkeninin alabileceği minimum değer -32,768 iken, maximum 32,767 dir.

int rakamsal değerleri hafızada  tutmamıza yarar.(32 bit) int değişkeninin alabileceği minimum değer -2 147 483 648 iken, maximum 2 147 483 647 dir. int değişkeninde rakam dışında hiç bir değer tutulamaz ilk karakteri 0 ile başlayamaz.
Örneğin int i = 0250; ‘de i nin alacağı değer i = 250’dir.

long, int’ten daha büyük rakamsal verileri tutmamıza yarar. (64 Bit) long değişkeninin alabileceği minimum değer -9,223,372,036,854,775,808 iken, maximum 9,223,372,036,854,775,807 dir.

String,  Her türden verileri tutabileceğimiz bir değişken türüdür harf rakam yazı noktalama işaretleri vs vs gibi değerleri saklayabileceğimiz bir veri tipidir.

Boolean , İki değer alabilir, ya true ‘dur veya false ‘dur.
Float ve Double , Virgüllü sayıları tutabileceğimiz bir veri türüdür.

Değişkenler ile ilgili daha fazla bilgiye Bu Siteden ulaşabilirsiniz.

 

Aritmetik İşlemciler (Java ile 4 İşlem)

İşlem İşlem Sembolu
1 +
2
3 *
4 /
Mod %

 

Kullanımı,

 

Atamalar,

Artırmalar,

 

Karşılaştırma ve Mantıksal işlemciler

İşlem Örnek Anlamı
== x == y x , y’ye eşittir.
!= x != y x , y’ye eşit değildir.
> x > y x , y’den büyüktür .
< x < y x , y’den küçüktür.
>= x >= y x , y’den büyük veya eşittir .
<= x <= y x , y’den küçük veya eşittir.
&& x && y x ve y
|| x || y x veya y

 

Koşullu Yapılar

if – else,

if else kalıbı bir koşulun doğrulanması sonucunda çalışmasını istediğiniz kodlar için kullanılır. Projelerinizde çok fazla kullanacağınız için bu konuyu uzatacağım biraz,

 

Not :if komutu parantezi içerisindeki sonuç boolean türünde olması şarttır. aksi takdirde java  error: incompatible types hatası döndürecektir.

Yukarıdaki örnekler if içerisinde boolean türü kullanılarak örneklendirdik, şimdi diğer veri tipleri ile nasıl kulanılır bunlara örnekler verelim.

if içerisinde Birden fazla koşul kullanma,

 

Switch,

integer tamsayı değerleri karşılaştırmak için sürekli if if kullanmak yerine swicth case işlem yapmamız daha pratik ve kolaydır. Örnek kullanım olarak hata kodlarında kullanılabilir. Kullanımı şu şekildedir.

 

Döngüler,

While Döngüsü,
While döngüsü belirli bir ifade true olduğu sürece belirli bir kod grubunun sürekli çalıştırılması işlemidir.

For Döngüsü,

for döngüsü istediğimiz sayıda bir kod bloğunun sürekli çalıştırılması işlemidir. Söz dizimi ve örnekler şu şekildedir.

Do while Döngüsü,

Birde böyle bir döngümüz var bu sefer önce işlem yapılır sonra sonucuna göre ya döngüye devam edilir ya da döngüden çıkılır.

 

Fonksiyonlar,

Fonksiyonlar yazılım dillerinde sıkça kullanacağımız kod bloklarıdır. Uyglama içerisinde sıkça kullanacağımız kodları her ihtiyacımız olduğu yerde yazmak zaman vakit kaybı hem de boşuna uygulamanın büyümesine ve daha sonra bir bakım veya değişiklik yapmamız gerektiğinde kodlar arasından tek tek bulup düzeltmemiz gerekmekte. bunun yerine bunu bir fonksiyon haline getirip bir defa yazıp bunu her yerde kullanmak en sağlıklısıdır.

Örneklerle devam edelim, ilk örneğimizde bir sayının belirli bir yüzdesinin sürekli kullanıldığını varsayalım. (Örnekler basit kısa her yere yazıp geçerim demeyin bu fonksiyonlar yeri geliyor yüzlerce satır yazılıyor her defasında o kadar kod yazmak istemezsiniz.)

Bu örneğimizde de şöyle bir senaryo ile devam edelim, örneğin sunucumuza bağlanıyoruz ve bir hata kodu dönüyor bu hataların anlamı var ama kullanıcıya bunu kod olarak değil anlamlı bir şekilde göstermek istiyoruz. Örneklerle devam edelim.

 

Bir de Boolean veri tipi ile kullanalım. Bu senaryomuz şu şekilde eğer uygulamamı yükleyen kullanıcının telefonunda benim başka bir uygulamam var ise true yok ise false döndüren bir fonksiyon yazalım.

 

 

Metotlar (Procedure’ler)

Amacı fonksiyonlarla aynıdır fakat Fonksiyonlar geriye bir değer döndürmek sorundadırlar fakat metotlar geriye bir şey döndürmezler çağırırsınız çalışır ve biterler.

Örneğin bir projede AlertDialog ‘u sık sık kullanıyorsunuz her seferinde o kadar kod yazmak yerine bir defa yazıp her yerde kullanabilirsiniz.

 

Diziler

Gelelim dizilere, Siz dizi izler misiniz ben çocuklar duymasın’dan sonra bıraktım dizi izlemeyi

Androidde (ve diğer dillerde)  dizi (array) dediğim şey şu işe yarar aynı değişkenden birden fazla tanımlamak yerine tek değişkende birden fazla değişken verisi tutabilirsiniz aşağıdaki örnekle açıklama daha anlaşılır olacaktır.

 

 

Birde Dizilerimizin çok boyutlu olanı var. (3D gözlüklerinizi takınız.)

Bir excel tablosu düşünün, satırlar var sütunlar var, çok boyutlu diziler ile bu tabloyu oluşturabiliriz.

Aylar En Çok Satılan Telefon Satış Adeti
1 Zamzung 1450
2 Aypon 1300
3 Cony 1110
4 Mokıa 700
5 Elci 380

Bu tablonun dizi olarak karşılığı bu şekildedir.

 

Yani bu şekilde okuyorsunuz,

1. Parametre dizi içerisindeki dizinin indexi,

2. Parametre ise 1.parametrede seçilen dizi içerisindeki elemanın indexi.

 

Buraya kadar diziyi anladık, dizi ile ilgili son bilgileri de vereyim.

Yukarıda anlattığım dizilerin sayısı sabit

Dediğimde bu dizi 5 elemanlıdır 6. elemanı ekleyemezsiniz.

Fakat bu dizi için önceden yer tahsis ederseniz sonra bu yer kadari kayıt ekleyebilirsiniz.

 

 

dizileri anlattım ama Kullandın mı dersen hiç ihtiyacım olmadı. Ama benim olmaz sizin olur bu yüzden atlamıyorum bu konuyu, Özellikle yer tahsis ettikten sonra büyütememek kulllanım alanını çokça sınırlıyor. burdaki yorumum şahsi fikrimdir.

ArrayList

Gelelim üstteki yorumumumdan dolayı kullandığım bir Array yapısına, ArrayList’e

Arraylist’i tanımlama veri eklemek veri silmek çok daha kolaydır ve istediğiniz kadar (Ram dolana kadar)  eleman ekleyebilirsiniz.

 

Katarlar

Şimdi Katarlar diye bir konu var,  Katar dedikleri şey Bildiğimiz harflerin birleşmesinden oluşan kelimeler şimdi bu String kelimeler üzerinde neler yapabiliriz onları göreceğiz. Açıklamalar kodlar üzerinde

 

 

 

Java ile Androide Başlangıç” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir