Etiket: 193 sayılı Gelir vergisi Kanunu Mükerrer 20/B maddesi kapsamında