25 Mayıs 2024 Yazarı yhackup 0

MySQL Event Kullanımı (Zamanlanmış Görevler)

Eventler, MySQL’e  5.1.6 Sürümünden sonra gelen Zamanlanmış Görevler özelliğidir ve varsayılanda kapalıdır.

Öncelikle Aşağıdaki komutla bu özellik açılır.

SET GLOBAL event_scheduler = 1;

Şimdi bir senaryo üzerinde anlayalım, benim sürekli hata analizleri için kullandığım bir kaç tabloyu daha fazla şişmemesi için belirli periyotlarla silmek ve optimize etmek istiyorum.
Son 3 günüm kayıtları benim görüp analiz etmem için yeterli, gerisine gerek yok…

Eventime bir isim veriyorum cleaner,

CREATE EVENT cleaner

ve sayacımı ayarlıyorum, ben bu eventimin 2016-06-18 19:00:00 tarihinden başlayarak, her 24 saatte bir çalışmasını istiyorum.  yani her gün saat 19:00:00 da bu eventim çalışacak,

ON SCHEDULE EVERY 24 HOUR STARTS '2016-06-18 19:00:00

Kullanabileceğimiz İnterval’ler

YEAR | QUARTER | MONTH | DAY | HOUR | MINUTE | WEEK | SECOND | YEAR_MONTH | DAY_HOUR | DAY_MINUTE | DAY_SECOND | HOUR_MINUTE | HOUR_SECOND | MINUTE_SECOND

Ve  BEGIN    END bloğuma çalışmasını istediğim sql cümlelerimi yazıyorum.

delimiter |
CREATE EVENT cleaner
ON SCHEDULE EVERY 24 HOUR STARTS
DO
BEGIN 
 DELETE FROM llpano WHERE tarih < DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 3 DAY);
 DELETE FROM ops_havuz WHERE tarih < DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 3 DAY);
 DELETE FROM ops_havuzlog WHERE tarih < DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 3 DAY );
 SET @maxid = 0 ;
 SELECT ifnull(max(id),0) INTO @maxid FROM ops_ptt;
 DELETE from ops_ptt WHERE id < (@maxid-1000);
 OPTIMIZE TABLE llpano;
 OPTIMIZE TABLE ops_havuz;
 OPTIMIZE TABLE ops_havuzlog;
 OPTIMIZE TABLE ops_ptt;
END |  
delimiter;

Mysql’de var olan Eventlerimi listelemek için,

SHOW EVENTS;

Event Statüsünü Değiştirmek İçin,

ALTER EVENT cleaner DISABLE;
ALTER EVENT cleaner ENABLED;

Event Zamanını Değiştirmek İçin,

ALTER EVENT cleaner 
ON SCHEDULE EVERY 12 HOUR;

Event Silmek İçin,

DROP EVENT cleaner

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız.