Fiat Linea E-Learn Online

Merhabalar,

Bu Bölüm 1.3 MJET için geçerlidir, diğer versiyonlarla uyumlu olmayabilir.
Fiat Linea Elektrik Tesisatı Kablo Renk Kodları.

 • N – Siyah
 • B – Beyaz
 • A – Açık Mavi
 • M – Kahverengi
 • G – Sarı
 • R – Kırmızı
 • V – Yeşil
 • H – Gri
 • S – Pembe
 • C – Turuncu
 • Z – Mor
 • L – Mavi
 • W – Fındık Kahverengi

Konu Başlıklarına Gitmek için Aşağıdaki içindekiler bölümünü kullanabilirsiniz.

 

[toc]

BESLEME VE SASELEMELER

BESLEME

Elektrik sistemi, yangon olasılığı ve diğer elektriki arızalar düşünülerek araç ve yolcular için en güvenli olacak şekilde tasarlanmıştır

Güç dağıtımı , kontrol elemanlarına ( röle ve statik aktüvatörler) bağlı olan sigorta kutusu vasıtasiyle ve maksimum elektriki koruma ve minimum kablo kompleksi seviyesinde oluşmaktadır.

Adapte edilen belli başlı güvenlik çözümleri şunlardır:

– Sistemin iç yerleşiminin tamamı arıza veya kaza durumunda hasar risklerini azlatmak için mükemmelleştirilmiştir.

– Kablolarının yerleşimi düzeltilmiş yanlış bağlantılar ve titreşimden kaynaklanan sesler azaltılarak iyileştirilmiştir.

– Tüm kablolar sıyrılmaya karşı yüksek dirençlidir;

Motor bölmesindeki kablolar öze olup sıcaklığa dayanıklı , kılıf veya boru ile korunmuştur;

– Kabin içersindeki kablolar kıvrımlı borularla veya sesleri azaltmak için keçe tip bantlarla korunmuştur;

– Belli başlı soketlerin terminallerinde kabloların çıkmasını önleyen tertibatlar (secondary lock) ve kablo terminallerindeki deformasyonların önlenmesi için güvenlik kilitleri (lever lock veya “CPA”) bulunmaktadır

Tüm sistemler ve elektrik devreleri 12V bir akü tarafından beslenmektedir.

Motorun çalışması esnasında söz konusu akü alternatör tarafından şarj edilmektedir.

  Bakınız E5010 MARŞ VE ŞARJ SSİTEMİ

Bazı devreler araç dururken ve kontak anahtarı çıkıkken bile direkt akü bağlantılı olduklarından devamlı beslenmektedir.

Diğer devreler kontak anahtarı çeşitli pozisyonlar döndürülerek beslenmektedir :

– Kontak anahtarı takılıp ilk kademeye döndürüldüğünde MAR pozisyonuna gelmekte ve anahtarın bu konumunda sayısız devre beslenmektedir nitekim bu şekilde ki besleme “kontaktan geçen” besleme “INT” ve “15/54” hattı olarak adlandırılmaktadır.

– Kontak anahtarının ikinci kademesi AVV – marş motorunu beslemektedir ( “50” hattı” ) bazı devreler devre dışı bırakılmakta ( fazla güç çekenler) böylece marş motoruna ( “INT/A” hattı ) maksimum akım akışı sağlanmaktadır .

Çeşitli kullanıcılara dağıtılan beslemelerin hatları bağlı oldukları çeşitli fonksiyonlar ve sistemler itibariyle elekktrik şemasında gösterilmektedir.Bu genel şemada bütün hatların aküden çıkışları gösterilmekte olup daha sonrada daha detaylı görüntüleri için özel şemalar referans verilmektedir.

 

ELEKTRİK BESLEME SİSTEMİ – ÇALIŞMA TARİFİ

Tüm sistemler ve elektrik devreleri A001 aküsü tarafından beslenmektedir.

Başlıca besleme hatları motor bölümündeki sigorta kutusunun B001 sigortaları tarafından korunmaktadır, özellikle:

– F01 sigortası ön göğüsün altındaki sigorta kutusunu B002, B soketinin A pini;

– F02 sigortası ön göğüsün altındaki sigorta kutusunu B002, B soketinin B pini (özellikle röle T13);

-F03 sigortası kontak anahtarını H001 besler

Marş motoru ve alternatör direkt ilgili hat üzerinden aküden beslenir

Bazı devreler ise H001 kontak anahtarının değişik yönlere döndürülmesi suretiyle beslenirler:

– “MAR” konumunda, H001”in A soketinin 1 nolu pini ve B soketinin 2 nolu pini tarafından korunan (“INT” ve “15/54” hatları) “kontaktan geçen” servisler ve sayısız devre beslenmektedir

– AVV konumunda ilk hareket motoru (“50″ hattı) beslenir – H001”in A soketinin 1 nolu pininden ; Ayrıca bu pozisyonda bazı devreler devreden çıkar (“INT/A” hattı) – H001”in B soketinin 1 nolu pini;

BESLEME SİSTEMİ – ELEKTRİK ŞEMASI

BESLEME SİSTEMİ – PARÇALARIN YERLERİ

SASELEME

ŞASELEMELER -TARİF

Aşağıdaki şekilde aracın üzerindeki değişik şaselemeler ve herbiri için bunlara bağlı devreler gösterilmektedir.

Bu şekilde aynı hat üzerinden o şaselemeye bağlı devreleri belirlemek kolay olacaktır: bu da birden çok fonksiyonu etkileyen problemlerin ortaya çıkması halinde arızaları ve uyarıların aranıp bulunması işlemini kolaylaştırır: Örneğin bir şaselemenin oksitlenmesi aynı anda çok sayıda fonksiyonun ve çeşitli devrelerin “kullanım dışı” kalmasına neden olabilir.

 

ŞASELEMELER – ÇALIŞMA TARİFİ

Araçtaki şaselemeler ait oldukları çeşitli kablolara göre ayrılırlar.

Akü negatif şaselemesi:

– Motor üzerindeki akü şaselemesi C002

– Gövde üzerindeki akü şaselemesi C003

Travers kablajı:

– Ön sol şaseleme , C010

Ön göğüs kablajı :

– Sürücü tarafı ön göğüs şaselemesi , C015

– Yolcu tarafı ön göğüs şaselemesi , C020

– Airbag sistemi şaselemesi , C050A

Klima /ısıtıcı kablajı:

– Klima grubu şaselemesi , C016

Arka kablaj:

– Arka sol şaseleme , C030

– Arka sağ şaseleme , C030

– Arka cam rezistansı şaselemesi , C044

– Airbag sistemi şaselemesi , C050B

Motor kablajı:

– Kompresörün üzerindeki şaseleme , C039 (sadece benzinli motorlar)

– Motorun üzerindeki şaseleme , C040A (sadece benzinli motorlar)

– Motorun üzerindeki şaseleme , C040B (sadece benzinli motorlar)

DIS AYDINLATMA

PARK LAMBALARI/PLAKA LAMBASI

PARK /PLAKA LAMBALARI – TARİF

Park lambaları sinyal ünitesinin sol kumanda kolunun üzerindeki çentikli düğmenin ilk kademesine döndürülmesi ile çalışmaktadır.

Park lambalarının devreye girmesi Body Computer tarafından yönetilmektedir.

Park lambalarının kumandası kontak anahtarı MAR konumunda iken verilir , park freni lambaları ve “Follow Me Home” fonksiyonunun çalışma kumandaları ise kontak anahtarı STOP konumunda veya kontaktan çıkarılmışken iken verilmektedir.

Park lambaları ile birlikte aynı zamanda plaka lambası ve sayısız iç aydınlatma lambaları ve gösterge ve kumanda aydınlatma lambalarıda devreye girmektedir ( bu hatlar ilgili oldukları parçalara karşılık gelen şemalarda anlatılmakta ve gösterilmektedir) .

Devreye alma/devreden çıkarma bilgisi Body computer tarafından CAN vasıtasıyla gösterge tablosuna yollanmaktadır: bu şekilde gösterge tablosundaki “Park Lambaları” uyarısı yanar ve serigrafilerin gece aydınlatması devreye girer

El freni lamba fonksiyonu park edilmiş olan aracın mevcudiyetini ikaz etmek için park ve plaka lambalarının yakılmasını sağlamaktadır. Bu fonksiyon kontak anahtarı STOP konumunda iken veya anahtar çıkarılmışken sinyal ünitesinin üzerindeki düğme döndürülerek yapılmaktadır.

Fonksiyon kontak anahtarı MAR konumuna getirilerek veya iken sinyal ünitesinin üzerindeki düğme OFF konumuna döndürülerek devre dışı bırakılır. Bu son işlemde fonksiyon reset edilmektedir ve Body Computer lambalara sinyal ünitesinin üzerindeki düğmeden seçilen pozisyona göre kumanda edecektir.

” Follow me home” ( eve kadar takip ışığı ) fonksiyonu kısa farların ve park lambalarının motor stop edildikten sonra 30 saniye veya daha fazla süre yanmasını sağlamaktadır (kontak anahtarı STOP veya çıkartılmış konumda iken ) . Lambaların yanık olduğu gösterge tablosundaki “park lambaları” uyarı lambasının yanması ile bildirilmektedir. Devreye girme aynı sellektör yapılıyormuş gibi, kontak anahtarı çıkartıldıktan veya STOP konumuna getirildikten sonra 2 dakika içersinde kolun hareket ettirilmesi ile oluşmaktadır. Kolun her çekilmesi lambaların yanık kalma süresinin 30 saniye daha uzamasına neden olmakta ve bu süre 210 saniyeye kadar gitmektedir. Kontak anahtarı MAR konumuna getirildiğinde veya sellektör kolu 2 sn”den uzun süreli çekili tutulduğunda fonksiyon devreden çıkar

Lambaların düzgün çalıştığı park ve plaka lambalarının “check” fonksiyonu ile kontrol edilmektedir: Devrelerin herbiri için şunlar kontrol edilmektedir:

– Açık devre veya ampul eksik

– Şaselemeye doğru kısa devre ( ampülde kısa devre veya şaselemeye doğru kısa devre )

– Aküye doğru kısa devre ( kablolarda aküye doğru kısa devre )

Yukarıda anlatılan bu hususlardan biri tespit edildiğinde Body Computer CAN şebekesi üzerinde bir arıza konumunu ortaya koymaktadır: Gösterge tablosunda “lamba arızası” uyarısı yanmakta ve aynı andada bu display üzerinde görüntülenmektedir.

 

PARK /PLAKA LAMBALARI – TARİF

Sinyal ünitesi H005 tarafından park lambalarını ve kısa farları yöneten Body Computere M001 – gönderilen bir tek negatif analog sinyal bulunmaktadır : Bu sinyal , sinyal ünitesi H005” in 3 nolu pininden Body Computerin M001- A soketinin 2 nolu pinine gitmektedir ; gönderilen sinyal direnç bölüştürücüleri vasıtasıyla ve tek bir bağlantı ile sinyal ünitesinden Body Computere çoklu bilgiler gönderilecek şekilde kodlanmıştır .

Sinyal ünitesinin H005 – 10 nolu pinine Body Computerin M001 , A soketinin 9 nolu pininden şaseleme refaransı ulaşmaktadır.

Body computer motor bölümündeki sigorta kutusunda B001 yerleşik F1 sigortasının koruduğu hat vasıtasıyla aküden beslenmektedir Ayrıca kontak anahtarından H001, kontaktan geçen (“INT”) bir besleme sinyali de alır M001”in A soketinin 10 ve 19 nolu pinlerine referans şaselemesi ulşmaktadır

Body Computer M001 , D soketinin 52 ve 39 nolu pinlerinden ön park lambalarına F010 (sol) ve F011 (sağ) besleme kumandası vermektedir , besleme arka lambalara F030 ( sol) ve F031 (sağ ) ve plaka lambalarına F050 ve F051 B soketinin 8, 9, 12 nolu pinlerinden gitmektedir .

Body Computer M001, CAN şebekesi üzerinden , “park lambaları devrede” uyarı lambasını ; eğer devrede veya lambalarda arıza saptanıyorsa “lamba arızası” uyarı lambasını yakmak için gösterge tablosuna E050 bağlanmaktadır.

KISA FARLAR

KISA FARLAR -TARİF

Araçta ön lambaların içersinde iki adet kısa far lambası mevcuttur . Kısa farlar , sinyal ünitesinin kumanda kolunun üzerindeki çentikli düğme park lambalarının konumunu gösteren kademeden bir sonraki kademeye atlatılarak devreye alınmaktadır.

Kısa far lambalarının devreye girmesi Body Computer tarafından yönetilmektedir.

Ön göğüsün altında bulunan sigorta kutusundaki bir röle özel sigortalar tarafından korunan iki hat üzerinden kısa farların devreye alınmasına kumanda etmektedir. Kısa farları devreye alan röleyi Body Computer yönetmektedir: Röle Body Computerin verdiği özel bir kumanda sinyali ile tahrik olmaktadır.

Kısa farların devreye girmesi ile birlikte park ve plaka lambalarıda yanmaktadır.

Lambalar sadece kontak anahtarı “MAR” konumunda iken aktiftir . Kontak anahtarı “STOP” konumuna getirildiğinde veya çıkartıldığında kısa farlar devreden çıkmaktadır.

 

KISA FARLAR – ÇALIŞMA TARİFİ

Sinyal ünitesi H005 tarafından park lambalarını ve kısa farları yöneten Body Computere M001 – gönderilen tek bir negatif aktif şaseleme sinyali bulunmaktadır : Bu sinyal , sinyal ünitesi H005” in 3 nolu pininden Body Computerin M001- A soketinin 2 nolu pinine gitmektedir ; gönderilen sinyal direnç bölüştürücüleri vasıtasıyla ve tek bir bağlantı ile sinyal ünitesinden Body Computere çoklu bilgiler gönderilecek şekilde kodlanmıştır .

Sinyal ünitesinin H005 – 10 nolu pinine Body Computerin M001 , A soketinin 9 nolu pininden şaseleme refaransı ulaşmaktadır.

Body computer motor bölümündeki sigorta kutusunda B001 yerleşik F1 sigortasının koruduğu hat vasıtasıyla aküden beslenmektedir Ayrıca kontak anahtarından H001, kontaktan geçen (“INT”) bir besleme sinyali de alır M001”in A soketinin 10 ve 19 nolu pinlerine referans şaselemesi ulşmaktadır

Body Computer M001 ön göğüsün altındaki sigorta kutusunda B002 bulunan T01 rölesine bir sinyal göndererek kısa farları beslemektedir. Bu kumanda ile rölenin bobini tahrik olmaktadır. Daha sonra kontağını kapatarak böylece kısa farlara F010 (sol ) ve F011 (sağ ) besleme göndermektedir . Herbir devre sigorta kutusunda B002 bulunan bir sigorta tarafından korunmaktadır : Sol far için F13 sigortası ve sağ far için F12 sigortası.

 

KISA FAR LAMBALARI -ELEKTRİK ŞEMASI

UZUN FARLAR

UZUN FARLAR -TARİF

Araç ön lambaların içersinde bulunan iki adet uzun far lambaları ile donatılmıştır.

Uzun far lambalarına sinyal ünitesinden kumanda edilmektedir:

– Kısa farlar devrede iken kumanda kolu direksiyona doğru itildiğinde ( sabit konum)

– “Yanma söme modunda” düğmenin pozisyonundan bağımsız olarak kumanda kolu direksiyona doğru çekildiğinde ( geçici konum)

Uzun far lambalarının devreye girmesi Body Computer tarafından yönetilmektedir.

Bu işlem sadece eğer kısa farlar yanık ise yapılabilir (sabit konum) ve eğer uzun farlar devrede iken kısa farlar devre dışı bırakılırsa uzun farlarda sönmektedir.

Motor bölmesinde bulunan sigorta kutusundaki bir röle özel sigortalar tarafından korunan iki hat üzerinden uzun farların devreye alınmasına kumanda etmektedir. Uzun farları devreye alan röleyi Body Computer yönetmektedir: Röle sinyal ünitesinden gelen özel negatif analog kumanda sinyali ile tahrik olmaktadır.

Devreye girme/çıkma bilgisi CAN şebekesinden gönderilmektedir: Bu şekilde gösterge tablosu üzerindeki “uzun far” mavi renkli uyarı lambasıda yanmaktadır.

Uzun farlar kontak anahtarı “MAR” konumunda iken devreye girebilir. Eğer anahtar çıkartılır veya “STOP” konumuna getirilirse uzun farlar devre dışı kalır .

 

UZUN FARLAR – ÇALIŞMA TARİFİ

Sinyal ünitesi H005 tarafından uzun farları gerek sabit veya gereksede yanıp sönme şekilden yöneten Body Computere M001 – gönderilen bir tek sinyal bulunmaktadır : Bu sinyal , sinyal ünitesi H005” in A soketinin 2 nolu pininden Body Computerin M001- A soketinin 4 nolu pinine gitmektedir ; gönderilen sinyal direnç bölüştürücüleri vasıtasıyla ve tek bir bağlantı ile sinyal ünitesinden Body Computere çoklu bilgiler gönderilecek şekilde kodlanmıştır .

Sinyal ünitesinin H005 – 10 nolu pinine Body Computerin M001 , A soketinin 9 nolu pininden şaseleme refaransı ulaşmaktadır.

Body computer motor bölümündeki sigorta kutusunda B001 yerleşik F1 sigortasının koruduğu hat vasıtasıyla aküden beslenmektedir Ayrıca kontak anahtarından H001, kontaktan geçen (“INT”) bir besleme sinyali de alır M001”in A soketinin 10 ve 19 nolu pinlerine referans şaselemesi ulşmaktadır

Body Computer M001 – D soketinin 12 nolu pininden motor bölmesindeki sigorta kutusunda B001 bulunan röleye T02 bir şaseleme sinyali gönderip tahrik ederek uzun farlara besleme vermektedir. Bu sinyal röleyi T02 devreye alır, böylece F10 (sol) ve F11 (sağ) uzun farlar beslenir Herbir devre motor bölmesindeki sigorta kutusunda B001 bulunan bir sigorta tarafından korunmaktadır : Sol far için F15 sigortası ve sağ far için F14 sigortası.

Röle T02 motor bölmesindeki sigorta kutusunun B001 , A soketinin 30 nolu pininden kontak anahtarından H001 gelen “15/54” beslemeyi almaktadır.

Body Computer M001 “uzun far” lambalarının mavi uyarı ışığını yönetmek için CAN şebekesi üzerinden gösterge tablosuna E050 bağlıdır.

 

UZUN FAR LAMBALARI -ELEKTRİK ŞEMASI

 

SINYAL LAMBALARI / FLAŞER LAMBASI

SİNYAL/FLAŞER LAMBALARI – TARİF

Sağ ve sol sinyal lambaları sinyal ünitesinin sol kumanda kolunun kaldırılıp indirilmesiyle devreye girmektedir ; fonksiyon kontak anahtarı MAR konumunda iken aktif olmaktadır.

Flaşer lambaları ( sağ ve sol sinyal lambalarının aynı anda devreye girmesi) ön göğüsün ortasında bulunan ve tüm sinyal lambalarını aynı anda devreye sokan bir buton ile çalıştırılmaktadır. Ayrıca kumanda butonunun arkasında dış aydınlatma lambalarının yanıp sönmesi ile senkronizeli olarak yanan bir led bulunmaktadır.

Flaşer lambaları fonksiyonu kontak anahtarının konumundan bağımsız olarak çalışır, oysa sinyal lambaları için kontak anahtarının önceden de söylendiği gibi MAR konumunda olması gereklidir

Body computer sinyal lambalarının devreye girmesini aynı flaşerler gibi kontrol etmektedir. Sinyal ünitesinden veya ön göğüsün ortasında bulunan butondan bir kez kumanda alındığında Body Computer flaşer lambalarının belirli bir frekansta yakılıp söndürülmesini ve aynı frekansta gösterge tablosunun üzerindeki ilgili uyarı lambasının yanıp sönme şeklinde yakılması görevini üstlenmektedir. Lambaların devreye girdiği aynı anda sesli bir ikaz yanıp sönme frekansı ile aynı frekansta devreye girmektedir.

Lambaların düzgün çalıştığı plaka lambalarının “check” fonksiyonu ile kontrol edilmektedir: Devrelerin her biri ( aracın sağ ve sol tarafındaki lambalar) için sabit olarak şunlar görüntülenmektedir :

– Açık devre veya ampul eksik

– Şaselemeye doğru kısa devre ( ampülde kısa devre veya şaselemeye doğru kısa devre )

– Aküye doğru kısa devre ( kablolarda aküye doğru kısa devre )

Yukarıda anlatılan bu hususlardan biri tespit edildiğinde Body Computer CAN şebekesi üzerinde bir arıza konumunu ortaya koymaktadır: Gösterge tablosunda sarı renkli “lamba arızası” uyarısı yanmakta ve aynı andada bu display üzerinde görüntülenmektedir.

Ayrıca arıza lambasının yanması ile aynı anda gösterge tablosundaki yanıp sönme ve sesli sinyalin frekanslarıda artmaktadır; dış aydınlatma lambaları ile acil butonunun üzerindeki ledin yanıp sönme frekansı ise değişmemektedir.

Sinyal lambaları aynı zamanda uzaktan kumanda ile gönderilen kumandaların alındığını bildirmek ve/veya “araca girme” kontrol sistemi tarafından yapılmamış olan bir hareketide sinyal etmek için kullanılmaktadır.Bakınız E3040 MERKEZİ KAPI KİLİDİ 323000367
SİNYAL/FLAŞER LAMBALARI – ÇALIŞMA TARİFİ

Sinyal ünitesi H005 tarafından sağ ve sol sinyal lambalarını Body Computere M001 – gönderilen bir tek aktif analog sinyal bulunmaktadır : Sinyal ünitesinin H005 , 1 nolu pininden Body Computerin M001 A soketinin 7 nolu pinine bir sinyal gitmektedir ; bu sinyal Body Computer M001 tarafından sağ ve sol sinyal lambaların yanıp sönme şeklinde yakılmalarına olanak sağlaması için tek bir bağlantı ile gidecek şekilde direnç bölüştürücüleri tarafından şifrelenmiştir.

Sinyal ünitesinin H005 – 10 nolu pinine Body Computerin M001 , A soketinin 9 nolu pininden şaseleme refaransı ulaşmaktadır.

Flaşer lambalarının devreye girme sinyali ise kumanda grubundaki H090 buton tarafından Body Computerin M001 – A soketinin 34 nolu pinine gönderilmektedir.

Body computer motor bölümündeki sigorta kutusunda B001 yerleşik F1 sigortasının koruduğu hat vasıtasıyla aküden beslenmektedir Ayrıca kontak anahtarından H001, kontaktan geçen (“INT”) bir besleme sinyali de alır M001”in A soketinin 10 ve 19 nolu pinlerine referans şaselemesi ulşmaktadır

Body Computer M001 – D soketinin 50 ve 51 nolu pinlerinden yan sinyal lambalarına F020 (sol ) ve F021 (sağ ) -D soketinin 50 ve 51 nolu pinlerinden ön sinyal lambalarına F010 (sol ) F011 (sağ ) ve D soketinin 18 ve 6 nolu pinlerinden arka sinyal lambalarına F030 (sol ) F031 (sağ) kumanda vermektedir.

Body Computerin M001 – A soketinin 29 nolu pininde kumanda grubunun H090 butonunun üzerindeki ledin yakılması için bir sinyal (pozitif) gönderilmektedir.

 

SİNYAL/FLAŞER LAMBALARI – ELEKTRİK ŞEMASI

 

STOP LAMBALARI

 

STOP LAMBALARI -TARİF

Fren lambaları ( “stop ” ) aracın arka tarafındaki yan lambalarda ( kırmızı renkli bir lamba ) ve “üçüncü fren” lambasında bulunmakta olup 4 ayrı ampülden oluşmaktadır .

Bunlar fren pedalına basıldığında pedalın üzerindeki fren anahtarı vasıtasiyle yakılmaktadır.

Fren anahtarı pedal grubunun üzerine takılı olup iki sinyal üreten iki kontaktan oluşmaktadır : Birinci kontak “N.A” (normalde açık) pedalın boşta konumundan değişik olan konumunu algılamaktadır yani pedal basılı ; ikinci kontak “NC” (normalde kapalı) pedalın boşta konumunu algılamaktadır.Fren lambaları “N.A” (normalde açık) kontağından yakılmaktadır ( pedal basılı).

Kumanda fonksiyonu kontak anahtarı takılı iken MAR verilen onay sinyali ve fren anahtarının kontağından verilen kumanda ile aktif olmaktadır.

Yan stop lambalarının düzgün çalıştığı stop lambalarının “check” fonksiyonu ile kontrol edilmektedir: Şunlar kontrol edilmektedir:

– Açık devre ( eksik lamba veya kopuk kablo)

– Şaselemeye doğru kısa devre ( ampülde kısa devre veya şaselemeye doğru kısa devre )

– Aküye doğru kısa devre ( kablolarda aküye doğru kısa devre )

Ayrıca fren pedal anahtarının koruyucu sigortasının iletkenliğide kontrol edilmektedir.

Yukarıda anlatılan bu hususlardan biri tespit edildiğinde Body Computer CAN şebekesi üzerinde bir arıza konumunu ortaya koymaktadır: Gösterge tablosunda “lamba arızası” uyarısı yanmakta ve aynı andada bu display üzerinde özel bir sembol görüntülenmektedir.

 

STOP LAMBALARI -ÇALIŞMA TARİFİ

Fren pedal anahtarı I030 , ön göğüsün altındaki sigorta kutusunda B002 bulunan F37 sigortası ile korunan hattan ve A soketinin 14 nolu pininden gelen hattan “kontaktan geçen” beslemeyi almaktadır.

Fren pedalına basıldığında anahtar kapanmakta ve “NA” kontağından ön göğüsün altındaki sigorta kutusunda B002 bulunan A soketinin 15 nolu pinine kapanma sinyali gitmektedir bu sinyal daha sonra Body Computere M001 ulaşmaktadır.

Body Computer M001 , bunu takiben B soketinin 44 ve 31 nolu pinlerinden stop lambalarını F030 (sol ) F031 (sağ ) – beslemektedir.

Ek stop lambası F040 hiçbir kontrol mantığı olmaksızın direkt olarak fren pedal anahtarından I030 ön göğüsün altındaki sigorta kutusunun B002 , C soketinin 5 nolu pininden geçen kumandayı almaktadır

Body computer motor bölümündeki sigorta kutusunda B001 yerleşik F1 sigortasının koruduğu hat vasıtasıyla aküden beslenmektedir Ayrıca kontak anahtarından H001, kontaktan geçen (“INT”) bir besleme sinyali de alır M001”in A soketinin 10 ve 19 nolu pinlerine referans şaselemesi ulşmaktadır

Body Computer M001, devrede arızaya rastlanırsa veya sigorta arızalı ise “lamba arızası” veya ilgili uyarı lambalarının yakılması için CAN şebekesi üzerinden gösterge tablosuna E050 bağlanmaktadır .

 

STOP LAMBALARI -ELEKTRİK ŞEMASI

 

GERI VITES LAMBASI

GERİ VİTES LAMBASI -TARİF

Araçta arka sağ ve sol lambalarda beyaz renkli iki adet geri vites lambası bulunmaktadır.

Geri vites lambası araç geri vitese takıldığında yanmaktadır : bu bilgi, lamba yandığında devreye giren ilgili anahtar vasıtasıyla ulaşır

Geri vites lambaların elektrik devresi “kontaktan geçen” akım ile beslenmekte ve ön göğüsün altındaki sigorta kutusunda bulunan bir sigorta ile korunmaktadır.

Geri vitese takılma sinyali ayrıca ön göğüsün altındaki sigorta kutusu vasıtasıyla Body Computerden alınmaktadır. Bu bilgi park sensörleri ünitesinin ve başka fonksiyonların çalışması için gereklidir

Bakınız E3090 PARK SENSÖRÜ

 

GERİ VİTES LAMBASI -ÇALIŞMA TARİFİ

Geri vites lamba anahtarı I020 ön göğüsün altındaki sigorta kutusunun B002 , A soketinin 17 nolu pininden “kontaktan geçen” (INT) beslemeyi almaktadır. Ön göğüsün altındaki sigorta kutusunun B002 içersindeki sigorta F35 ile korunmakta ve ünitenin içersindeki bir bağlantı ile arka lambaların içersindeki geri vites lambalarını beslemektedir.

Araç geri vitese takıldığında anahtar kapanmakta ve arka lambaların içersindeki F030 (sol) ve F031 (sağ ) geri vites lambalarına besleme göndermektedir. Bu sinyal Body Computer M001 tarafındanda alınmaktadır.

Body computer motor bölümündeki sigorta kutusunda B001 yerleşik F1 sigortasının koruduğu hat vasıtasıyla aküden beslenmektedir Ayrıca kontak anahtarından H001, kontaktan geçen (“INT”) bir besleme sinyali de alır M001”in A soketinin 10 ve 19 nolu pinlerine referans şaselemesi ulşmaktadır

Aracın geri vitese takılma sinyali Body Computer M001 tarafından alındıktan sonra CAN şebekesi vasıtasıyla diğer ilgili ünitelere gönderilmektedir.

 

GERİ VİTES LAMBASI -ELEKTRİK ŞEMASI

GERİ VİTES LAMBASI -TARİF

Araçta arka sağ ve sol lambalarda beyaz renkli iki adet geri vites lambası bulunmaktadır.

Geri vites lambası araç geri vitese takıldığında yanmaktadır : bu bilgi, lamba yandığında devreye giren ilgili anahtar vasıtasıyla ulaşır

Geri vites lambaların elektrik devresi “kontaktan geçen” akım ile beslenmekte ve ön göğüsün altındaki sigorta kutusunda bulunan bir sigorta ile korunmaktadır.

Geri vitese takılma sinyali ayrıca ön göğüsün altındaki sigorta kutusu vasıtasıyla Body Computerden alınmaktadır. Bu bilgi park sensörleri ünitesinin ve başka fonksiyonların çalışması için gereklidir

Bakınız E3090 PARK SENSÖRÜ

 

GERİ VİTES LAMBASI -ÇALIŞMA TARİFİ

Geri vites lamba anahtarı I020 ön göğüsün altındaki sigorta kutusunun B002 , A soketinin 17 nolu pininden “kontaktan geçen” (INT) beslemeyi almaktadır. Ön göğüsün altındaki sigorta kutusunun B002 içersindeki sigorta F35 ile korunmakta ve ünitenin içersindeki bir bağlantı ile arka lambaların içersindeki geri vites lambalarını beslemektedir.

Araç geri vitese takıldığında anahtar kapanmakta ve arka lambaların içersindeki F030 (sol) ve F031 (sağ ) geri vites lambalarına besleme göndermektedir. Bu sinyal Body Computer M001 tarafındanda alınmaktadır.

Body computer motor bölümündeki sigorta kutusunda B001 yerleşik F1 sigortasının koruduğu hat vasıtasıyla aküden beslenmektedir Ayrıca kontak anahtarından H001, kontaktan geçen (“INT”) bir besleme sinyali de alır M001”in A soketinin 10 ve 19 nolu pinlerine referans şaselemesi ulşmaktadır

Aracın geri vitese takılma sinyali Body Computer M001 tarafından alındıktan sonra CAN şebekesi vasıtasıyla diğer ilgili ünitelere gönderilmektedir.

 

GERİ VİTES LAMBASI -ELEKTRİK ŞEMASI

 

SİS LAMBALARI

SİS LAMBALARI -TARİF

Aracın ön tamponu üzerinde ek olarak iki adet “sis lambası” bulunmaktadır.

Sis lambaları direksiyonun solundaki kumanda grubunda bulunan ilgili buton vasıtasiyle aktif hale gelir; lambalar devrede iken ayrıca gösterge tablosundaki uyarı lambasıda yanmaktadır.

Motor bölmesindeki sigorta kutusunda bulunan bir röle vasıtasiyle özel bir sigorta tarafından korunan hat üzerinden sis lambalarının devreye girme kumandası verilmektedir.

Sis lambalarının yanması için sinyal lambalarının devrede olması gerekmektedir.

Röle Body Computer tarafından kontrol edilmekte olup sadece aşağıda gösterilen tüm sinyaller mevcut ise tahrik olmaktadır :

– Onay sinyali kontak anahtarı MAR konumunda iken (INT);

– Anahtardan gelen kumanda sinyali;

– Park lambaları devrede sinyali .

Ayrıca eğer park lambaları devre dışı kalırsa ilgili butona basılsa dahi sis lambalarıda devre dışı kalır. Park lambaları yeniden devreye girdiğinde sis lambaları otomatikman devreye girmez lambaları devreye almak için yeniden ilgili butona basılmalıdır.

Eğer kontak anahtarı önce “STOP ” konumuna ve sonra yeniden “MAR” pozisyonuna alınırsa sis lambalarını devreye almak için yeniden ilgili butona basılmalıdır.

 

SİS LAMBALARI -ÇALIŞMA TARİFİ

Sis lambalarının devreye alınma negatif analog sinyali Body Computerin M001 , A soketinin 35 nolu pinine ön göğüsün üzerindeki sol kumanda grubunda H091 bulunan ilgili buton vasıtasiyle ulaşmaktadır.

Sinyal gerek arka sis lambası ve gereksede sis lambasına giden sinyaller için tek bir pin kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde bir direnç bölüştürücüsü tarafından şifrelenmektedir.

Body computer motor bölümündeki sigorta kutusunda B001 yerleşik F1 sigortasının koruduğu hat vasıtasıyla aküden beslenmektedir Ayrıca kontak anahtarından H001, kontaktan geçen (“INT”) bir besleme sinyali de alır M001”in A soketinin 10 ve 19 nolu pinlerine referans şaselemesi ulşmaktadır

Body Computer M001 – D soketinin 11 nolu pininden motor bölmesindeki sigorta kutusunda B001 bulunan röleye T14 bir şaseleme sinyali gönderip tahrik ederek sis lambalarına besleme vermektedir.

Bu şaseleme sinyali T14 rölesini tahrik etmektedir : Bu sinyal ile motor bölmesindeki sigorta kutusunda B001 bulunan F30 sigortası ile korunan hattan sol F015 ve sağ F016 sis lambaları beslenmektedir.

Body Computer M001 “sis lambaları devrede ” uyarı ışığını yönetmek için CAN şebekesi üzerinden gösterge tablosuna E050 bağlıdır.

 

SİS LAMBALARI – ELEKTRİK ŞEMASI

 

ARKA SİS LAMBALARI

ARKA SİS LAMBASI -TARİF

Araçta arka sağ ve sol stop lambalarının üzerinde yüksek aydınlatma kapasitesi olan iki adet “arka sis lambası” bulunmaktadır.

Arka sis lambaları ön göğüsün üzerindeki sol kumanda grubunda bulunan ilgili buton vasıtasiyle aktif hale gelir; lambalar devrede iken ayrıca gösterge tablosundaki sarı ( kehribar) renkli bir uyarı lambasıda yanmaktadır.

Arka sis lambaları sadece aşağıdaki sinyallerin mevcut olması kaydiyle Body Computer tarafından devreye sokulmaktadır :

– Onay sinyali kontak anahtarı MAR konumunda iken (INT);

– Anahtardan gelen kumanda sinyali;

– Kısa farlar devrede sinyali .

Ayrıca eğer kısa far devre dışı kalırsa ilgili butona basılsa dahi arka sis lambasıda devre dışı kalır. Lambalar yeniden devreye girdiğinde arka sis lambaları otomatikman devreye girmez lambaları devreye almak için yeniden ilgili butona basılmalıdır.

Eğer kontak anahtarı önce “STOP” konumuna ve sonra yeniden “MAR” pozisyonuna getirilirse arka sis lambasını devreye almak için yeniden ilgili butona basılmalıdır.

Arka sis lambalarının doğru çalıştığı aşağıdaki kondisyonlar sabit bir şekilde izlenerek “check” fonksiyonu tarafından kontrol edilmektedir :

– Açık devre veya ampul eksik

– Şaselemeye doğru kısa devre ( ampülde kısa devre veya şaselemeye doğru kısa devre )

– Aküye doğru kısa devre ( kablolarda aküye doğru kısa devre )

Yukarıda anlatılan bu hususlardan biri tespit edildiğinde Body Computer CAN şebekesi üzerinde bir arıza konumunu ortaya koymaktadır: Gösterge tablosunda sarı renkli “lamba arızası” uyarısı yanmakta ve aynı andada bu display üzerinde görüntülenmektedir.

 

ARKA SİS LAMBASI -ÇALIŞMA TARİFİ

Arka sis lambalarının devreye alınma analog sinyali Body Computerin M001 , A soketinin 35 nolu pinine ön göğüsün üzerindeki sol kumanda grubunda H091 bulunan ilgili buton vasıtasiyle ulaşmaktadır. Sinyal gerek arka sis lambası ve gereksede sis lambasına giden sinyaller için tek bir pin kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde bir direnç bölüştürücüsü tarafından şifrelenmektedir.

Body computer motor bölümündeki sigorta kutusunda B001 yerleşik F1 sigortasının koruduğu hat vasıtasıyla aküden beslenmektedir Ayrıca kontak anahtarından H001, kontaktan geçen (“INT”) bir besleme sinyali de alır M001”in A soketinin 10 ve 19 nolu pinlerine referans şaselemesi ulşmaktadır

Body Computer M001 ,B soketinin 43 ve 26 nolu pinlerinden arka sis lambalarını F031 ve F032 beslemektedir.

 

ARKA SİS LAMBASI -ELEKTRİK ŞEMASI

 

Devam Edecek…

 

IÇ AYDINLATMA

TAVAN LAMBASI

TORPİDO LAMBASI-BAGAJ LAMBASI-GÜNEŞLİK SİPERİ LAMBASI

ÇAMUR IŞ IKLARI

KUMANDALARIN AYDINLATMASI

 

 

ELEKTRIKLE ÇALISAN CIHAZLAR

KORNALAR

CAM SİLECEKLERİ/ CAM YIKAMA

ARKA CAM VE YAN DİKİZ AYNALARI DONMA ( BUZLANMA ) ÖNLEME SİSTEMİ

DIŞ AYNA AYARI

MERKEZİ KAPI KİLİDİ

BAGAJ AÇMA

ÖN CAM AÇMA TERTİBATI ( LOW versiyonu)

ÖN CAM AÇMA TERTİBATI ( HIGH versiyon)

ARKA CAM AÇMA TERTİBATI

ÇAKMAK /AKIM PRİZİ

ELEKTRIKLE AYARLANAN KOLTUKLAR

FAR AYAR CİHAZI

PARK SENSÖRÜ

 

 

RADYO AKSESUARLARI

RADYO (RADYO TERTIBATI)

RADYO

RADYO (HI-FI)

ENTEGRE RADYOTELEFON

 

GÖSTERGELER

GÖSTERGELER

TRIP COMPUTER

 

MOTOR KONTROL VE KUMANDA SISTEMI

MARŞ VE ŞARJ SSİTEMİ

MOTOR SOĞUTMA (Isıtıcı)

MOTOR SOĞUTMA (Otomatik klima, Manüel klima)

DIZEL MOTOR ELEKTRONIK YÖNETIMI

OTOMATİK HIZ KONTROLU

 

KLIMA

KALORİFER (ISITICI)

KLİMA (Otomatik klima)

KLİMA (Manüel klima)

KOMPRESÖRÜN DEVREYE GİRMESİ (Otomatik klima)

KOMPRESÖRÜN DEVREYE GİRMESİ (Manüel klima)

 

ARACIN ELEKTRONIK SISTEMLERI

CODE

ABS

ESP

AIR BAG

 

DIYAGNOSTIK SISTEMLER

ÇOKLU TEST SOKETİ

 

 

 

Çevrimdışı Olarak İndir

yhackup

Site Kurucusu & Yöneticisi Yazılım Geliştiricisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 comments

 • turgay arslankaya dedi ki:

  sayın yakup bey 2008 model 1,3 emosin otomatik vides line aldım park sönsörü yok ama orjinalinde varmiş line alarda park sönsörü beyni aracın neresınde ve bunun bağlantı şeması varsa bukonuda bilgi verirsen sevinirim park sensörü taktırmak istiyorum kolay gelsin

 • osman dedi ki:

  ya ozur dilerim bana euro 5 lazım varmı sizde?

 • osman dedi ki:

  Selamlar elarn kurmak istiyorum kendi bakımlarımı yapmak için tork değerleri vs. ihtiyacım var elarn için link vs. varmıdır. Teşekkürler. Bu arada youtube video atarsanız seviniriz 🙂