14 Temmuz 2024 Yazarı yhackup 2

Delphi ile Gmail Hesabından Mail Gönderimi

Benim en çok kullandığım şeydir kendileri.

Yaptığınız exe dizininde  libeay32.dll ve ssleay32.dll dosyaları bulunması gerekiyor aksi takdirde ssl hatası alırsınız. dll dosyalarını Buradan İndirebilirsiniz. gmaildll

İlk mail gönderiminde başarısız olacaktır ve gmail size bir mail gönderecektir “Şifrenizi başka biri biliyor”  gibi, o maili açarak o kişinin siz olduğunuzu işaretlemeniz gerekiyor ve ilgili ekran sizi bir kaç ayar yapmaya yönlendirecektir bu ayarları da yapmanız gerekiyor.

Bu ayarları yaptıktan sonra mail gönderimine başlayabilirsiniz.

 

var
SMTP:TIdSMTP;
EPosta: TIdMessage;
LHandler: TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL;
HtmlPart:TIdText;
mailhtml:string;
ImagePart: TIdAttachmentFile;
HtmlPart:TIdText;
begin
  SMTP:=TIdSMTP.Create(nil);
  EPosta:=TIdMessage.Create(nil);
  LHandler:= TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL.Create(nil);
  try
  SMTP.Host:='smtp.gmail.com' ;
  SMTP.Username:='xxxxx@gmail.com'; //gönderen Email
  SMTP.Password:='xxxxx'; //Gönderen Email şifresi
  SMTP.Port:= 587;
  SMTP.AuthType := satDefault;
  LHandler.Destination := SMTP.Host+'587';
  LHandler.Host := SMTP.Host;
  LHandler.Port := SMTP.Port;
  LHandler.DefaultPort := 0;
  LHandler.SSLOptions.Method := sslvTLSv1 ;
  LHandler.SSLOptions.Mode := sslmUnassigned;
  LHandler.SSLOptions.VerifyMode := [];
  LHandler.SSLOptions.VerifyDepth := 2;

  { // Email ile html gönderimi için
    HtmlPart := TIdText.Create(EPosta.MessageParts);
    HtmlPart.ContentType := 'text/html';
    HtmlPart.CharSet := 'iso-8859-9';
    HtmlPart.Body.LoadFromFile('html dosya dizini');
    
    TIdAttachmentFile.Create(EPosta.MessageParts, 'ek dizini');
    
    ImagePart := TIdAttachmentFile.Create(EPosta.MessageParts, 'fotoğraf dizini');
    ImagePart.ContentType := 'image/png';
    ImagePart.ContentDisposition := 'inline';
    ImagePart.ExtraHeaders.Values['content-id'] := ExtractFileName('fotoğraf dizini');
    ImagePart.DisplayName := ExtractFileName('fotoğraf dizini');
  }
  SMTP.IOHandler := LHandler;
  SMTP.UseTLS := utUseExplicitTLS;
  SMTP.ConnectTimeout := 10000;
  SMTP.Connect;
  EPosta.From.address := 'xxx@xx.com'; // gönderilecek e mail adresi aralarına ; koyarak bir çok kişiye gönderebiliriz.
  EPosta.Subject:= 'Android Mail Servisi'; // mail konusu
  EPosta.Body.Add(''); // Mail yazısı
  EPosta.From.Name := 'Android Mail Servisi'; // mail göneren ismi
  EPosta.Recipients.EMailAddresses := 'xxxxxx@gmail.com'; // gelen mailde görünecek mail adresi
  EPosta.CharSet:='iso-8859-9';
  SMTP.Authenticate;
  try
   SMTP.Send(EPosta);
  finally
   SMTP.Disconnect;
  end;
 finally
  SMTP.Free;
  EPosta.Free;
  LHandler.Free;
 end;
end;