17 Temmuz 2024 Yazarı yhackup 0

C# Pratik Kullanımlar & İpuçları #2 (switch,case) 

Neredeyse tüm dillerde var olan switch, case yapısının güzel bir kullanımı var.

Normalde bu şekilde kullanabiliyoruz. Şuraya minik bir enum yazalım.

    public enum Lang
    {
      cShap = 0,
      Java = 1,
      Swift = 2,
      Pascal = 3
    }

Normalde bu şekilde kullanabiliyoruz.

      string hangidil = string.Empty;
      var kullandigiDil = Lang.cShap;
      switch (kullandigiDil)
      {
        case Lang.cShap:
          hangidil = "c# kullanıyor..";
          break;
        case Lang.Java:
          hangidil = "Java kullanıyor..";
          break;
        case Lang.Swift:
          hangidil = "Swift kullanıyor..";
          break;
        case Lang.Pascal:
          hangidil = "Pascal kullanıyor..";
          break;
        default:
          hangidil = "vallah bilmirem...";
          break;
      }
      MessageBox.Show(hangidil);

switch, case yapısı bu şekilde daha pratik kullanılabiliyor.

      var kullandigiDil = Lang.cShap;
      string hangidil = kullandigiDil switch
      {
        Lang.cShap => "c# kullanıyor..",
        Lang.Java => "Java kullanıyor..",
        Lang.Swift => "Swift kullanıyor..",
        Lang.Pascal => "Pascal kullanıyor..",
        _ => "vallah bilmirem..."
      };
      MessageBox.Show(hangidil);

Kodunuz bu şekilde kısalır hem de daha temiz görünür.

Ancak bu kullanım C# 8.0 ve daha üstü versiyonlarda kullanılabilir, bu şekilde kullanmak istediğinizde daha eski versiyonu kullanıyorsanız bunun gibi bir hata alırsınız.

Feature ‘recursive patterns’ is not available in C# 7.3. Please use language version 8.0 or greater

Bunun için proje dizinindeki .csproj dosyasını aşıp bu eklemeyi yapmanız gerekir.